تدوین شناسنامه فنی قطعات اعم از CKD وSKD شناسائی مواد ومتریال های انواع قطعات فلزی و غیر فلزی با استفاده از استانداردهای پیشنهاد کارفرما. 

سیستم مهندسی نانو اپتیک با وقوف کامل به لوازم ، تجهیزات و ازهمه مهمتر تخصص ارائه دهندگان در حد عالی و مطابق با استانداردهای جهانی تمامی نتایج آزمایشات خود را با متدهای رایج بین المللی به انجام میرساند.

 

به این صورت که در مورد تعیین استاندارد جنس ها از دستگاه کوانتومترو برای تعیین پروسه ساخت وعملیات حرارتی از تست های سختی سنجی و متالوگرافی و نیز در مورد شناسائی و تعیین ضخامت پوشش از تست قطره ،متالوگرافی و دستگاه ضخامت سنج پوشش بهره گرفته می شود.

در زمینه نقشه کشی صنعتی نیز تیم موجود با وجود برخورداری ازمتخصصین مجرب در این زمینه تنها به تهیه نقشه های اجرائی از قطعات اکتفا ننموده و با به کار گرفتن ابزارهای پیشرفته در قالب استانداردهای معتبر جهانی (ANSI،  API، DIN و....)اقدام به تهیه دفترچه فنی ابعادی می نماید.

هدف از تهیه شناسنامه فنی استخراج تکنولوژی تولید قطعات و سپس طبقه بندی نرم افزاری اطلاعاتی می باشد که امکان ساخت این ها در داخل کشور وجود داشته و به لحاظ اقتصادی نیز مقرون و به صرفه می باشند.

بررسی های انجام شده جهت تدوین و یا تکمیل دفترچه فنی شامل مراحل زیر می باشد.

 1. تعیین نقشه ساخت دو بعدی (2D)
 2. تهیه نقشه سه بعدی و اسمبلی (3D)
 3. تعیین جنس
 4. تعیین پوشش
 5. تعیین سختی
 6. بررسی ساختار میکروسکوپی
 7. تعیین نوع عملیات حرارتی اعمال شده
 8. تعیین پروسه ساخت
 9. تعیین پروسه بازرسی
 10. تعیین پروسه جوشکاری
 11. چگونگی بسته بندی و نگه داری

 33863775  ( 031 )

33863519

09131161540 (مفید ) 

09131102334 (تابانفر )

Nano Optic

Engineering Group

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، بلوار عطاء الملک ، بلوک 31 ، پلاک 3 ، نانو اپتیک

i n f o @ n a n o o p t i c - c o . c o m
w w w . n a n o o p t i c - c o  . i r