گروه فنی و مهندسی نانو اپتیک با در اختیار داشتن دستگاه ابعادبرداری نوری (5مگاپیکسل با تکنولوژی نور آبی )خدمات اسکن سه بعدی قطعات ومجموعه های مونتاژی را با کیفیت عالی ارائه می نماید. امکان ارائه خدمات در محل صاحبان صنایع نیز مقدور می باشد.(portable (پرتابل))

 

قابل ذکر است که در اندازه و جنس قطعه موردنظر هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

ابعاد برداری نوری و ارائه فایل خروجی STL،OBJ،PLY

فایل سه بعدی→عکس

 33863775  ( 031 )

33863519

09131161540 (مفید ) 

09131102334 (تابانفر )

Nano Optic

Engineering Group

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، بلوار عطاء الملک ، بلوک 31 ، پلاک 3 ، نانو اپتیک

i n f o @ n a n o o p t i c - c o . c o m
w w w . n a n o o p t i c - c o  . i r