گروه فنی و مهندسی نانو اپتیک دارای کارگاه ساخت به همراه دستگاههای فرز CNC و همچنین تجهیزات کنترل کیفی بسیار دقیقی می باشد که در این راستا توانائی ساخت قطعات و همچنین قالب های صنعتی را دارا می باشد.

  1. ساخت قالب های صنعتی
    • قالب پلاستیک
    • قالب فلزی
    • دایکست
    • فورج
  2. ساخت قطعات صنعتی

 33863775  ( 031 )

33863519

09131161540 (مفید ) 

09131102334 (تابانفر )

Nano Optic

Engineering Group

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، بلوار عطاء الملک ، بلوک 31 ، پلاک 3 ، نانو اپتیک

i n f o @ n a n o o p t i c - c o . c o m
w w w . n a n o o p t i c - c o  . i r